อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ Mounting Syetims ตัวจับยึด
ตัวยึดแผ่นโซล่าเซลล์
สกรูยึด


Rhombic Cliplok

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


T-type(adjustable)

Specification: 
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Standing Seam Cliplok

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Clip Lock 406

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Clip Lock 700

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


L-feet H04

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


L-feet(standard)

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5 
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment