โคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์ และผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุดประหยัด

โคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์ พรีเมี่ยมขนาดกำลังไฟ 40 วัตต์ 12 ชั่วโมง

รุ่น : PS40W
กำลังไฟผลิต : 40 วัตต์
ขนาดแบตเตอรี่ : 18000mAH Lithium
ระยะเวลาเก็บพลังงาน : 6-8 ชั่วโมง
ระยเวลาส่องสว่าง : 12 ชั่วโมง
ขนาด :  73*24*52 Cm  
รับประกัน : 6 เดือน

Premium Products

รายละเอียดเพิ่มเติมโคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์ พรีเมี่ยมขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์ 12 ชั่วโมง

รุ่น : PS60W
กำลังไฟผลิต : 60 วัตต์
ขนาดแบตเตอรี่ : 18000mAH Lithium
ระยะเวลาเก็บพลังงาน : 6-8 ชั่วโมง
ระยเวลาส่องสว่าง : 12 ชั่วโมง
ขนาด : 65*37*26 Cm 
รับประกัน : 6 เดือน

Premium Product

รายละเอียดเพิ่มเติม


โคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์ ขนาดกำลังไฟ 50 วัตต์ 12 ชั่วโมง รุ่น PB8150

รุ่น :PB8150
กำลังไฟผลิต : 50 วัตต์ / 1000-2000lm 
ขนาดแบตเตอรี่ : 120 WH 
ระยะเวลาเก็บพลังงาน : 6-8 ชั่วโมง
ระยเวลาส่องสว่าง : 12 ชั่วโมง
ขนาด : 610 * 365 * 140mm / 7KG 
รับประกัน : 6 เดือน

Premium Product

รายละเอียดเพิ่มเติม


โคมไฟถนนโซล่าร์เซลล์ ขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์ 12 ชั่วโมง รุ่น PB10760

รุ่น :PB10760
กำลังไฟผลิต : 60 วัตต์
ขนาดแบตเตอรี่ : 12V 24AH LiFePO4
ระยะเวลาเก็บพลังงาน : 6-8 ชั่วโมง
ระยเวลาส่องสว่าง : 12 ชั่วโมง
ขนาด : 117*29.5*15cm 
รับประกัน : 2 ปี

Premium Product

รายละเอียดเพิ่มเติม