FAQ (สำหรับสินค้าที่จำหน่ายใน EMC 2 Solar)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • แผงโซล่าร์เซลล์ LG, Hyundai, Q Cells และ JA Solar
 • Inverter และ Monitor ผลิตภัณฑ์ Huawei
 • อุปกรณ์ติดตั้ง  Titanergy ผู้ผลิตระดับโลก
 • น้ำหนักแผงโซล่าร์เซลล์หนัก ประมาณ 20-25 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
 • ในกรณีติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที ลดค่าไฟฟ้าได้ทันที
 • ในกรณีย้ายสถานที่ติดตั้ง มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสัญญาที่ระบุ


สินค้าของ EMC 2 Solar เหมาะกับลูกค้าแบบไหน

 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจหนักที่ใช้ไฟเป็นจำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า
 • กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจใน Solar Cells ระดับพรีเมี่ยม โดยมีการันตีอายุการใช้งาน พร้อมใบรับประกัน


ลูกค้าที่เคยใช้สินค้าจาก EMC 2 Solar มีใครบ้าง

 • ปตท.สผ นำไปใช้ในศุนย์วิจัยที่นวนคร
 • บริษัท EMBES ที่ชลบุรี
 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ติดตั้งโซล่าร์เซลล์สามารถลดค่าไฟได้จริงหรือไม่

 • สามารถชำระค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันลงได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าประหยัดได้ อาจจะแตกต่างกันไปตามความเข้มของแสงอาทิตย์ และจำนวนวัตต์ของแผงโซล่าร์เซลล์

อายุการใช้งานเท่าไร

 • แผง เซลล์แสงอาทิตย์มีการรับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 25 ปี แต่มีอายุการใช้งานยาวนาน 40-50 ปี เครื่องแปลงไฟมีการรับประกัน 5 ปี ส่วนงานติดตั้งมีการรับประกัน 2 ปี

ตรวจสอบค่าพลังงงานผลิตได้หรือไม่

 • ได้ในกรณีติดตั้ง Charge Controller ดูได้

ป้องกันฟ้าผ่าจากการเกิดฝนหรือพายุ มีระบบป้องกันหรือไม่

 • ฟ้าไม่ผ่า แผงโซล่าร์เซลล์ถูกออกแบบไม่ได้เป็นอุปกรณ์ล่อฟ้า หากทางลูกค้าต้องการติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันสามารถทำได้ ไม่มีผลกระทบกับแผงโซล่าร์เซลล์

ระบบต้องเปิด 24 ชม หรือต้องปิดเปิดเอง

 • ไม่จำเป็นต้องปิด ระบบถูกออกแบบให้เปิดปิดอัตโนมัติ

กรณีไฟดับใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้เพราะอะไร

 • ระบบ Solar Cells เป็นระบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า (On-Grid) ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าดับเครื่องแปลงไฟจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหากมีการซ่อมระบบ เพราะหากระบบไม่หยุดทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจจะย้อนเข้าระบบสายส่งและทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าได้


อันตรายจากสายไฟขณะกำลังทำงาน ไฟมีสิทธิ์ดูดหรือไม่

 • เนื่องจากการติดตั้ง จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน โดยจะมีการร้อยท่อเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสสายไฟได้โดยง่าย และการจับสายไฟตรงบริเวณที่มีฉนวนหุ้มไม่เป็นอันตราย แต่ห้ามจับปลายสายที่มีทองแดง เพราะอาจได้รับอันตรายกรณีระบบทำงานในช่วงกลางวัน

สามารถล้างแผงทำความสะอาดได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

 • โดยปกติแล้วน้ำฝนที่ชะล้างลงมาจะมีความลาดเอียงของการติดตั้ง ทำให้ฝุ่นละอองที่เกาะหน้าแผงชำรถล้างไปในตัว
 • อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต้องการ ก็สามารถทำความสะอาดแผงได้เอง โดยเพียงฉีดน้ำขึ้นเป็นละอองคล้ายฝนตก แต่ไม่ควรฉีดล้างในช่วงที่มีแดด และควรฉีดน้ำเฉพาะบริเวณที่เป็นกระจกนิรภัย และหลีกเลี่ยงการฉีดน้ำเข้าบริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์

ในกรณีแผงโซล่าร์เซลล์เสียจะทราบได้อย่างไร

 • ค่าพลังงานที่ผลิตได้ (ดูได้จากตัว Charge Controller) จะลดลงเมื่อเทียบกับวันที่สภาวะอากาศแบบเดียวกัน
 • แผงแตกจากของแข็งตกกระทบมีรอยร้าว


การขนานไฟฟ้าคืออะไร

 • การเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน เพราะไฟฟ้าเป็นพลังงานควบคุม ที่ต้องมีการแจ้งให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ตามข้อกำหนด และระเบียบจากทางราชการ

การยื่นเอกสารให้กับหน่วนงานราชการ ในการติตดั้งแผงโซล่าร์เซลล์ต้องยื่นหน่วยงานใดบ้าง

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 • กกพ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ
 • ลูกค้าสามารถยื่นเองในพื้นที่ของจังหวัด

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการประกอบไปด้วย

เอกสารที่ใช้ยื่นกับการไฟฟ้าได้แก่

 • แบบคำขอเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • โฉนดที่ดินหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 1 ฉบับ
 • บิลค่าไฟฟ้า

เอกสารที่ใช้ยื่นให้แก่ กกพ ได้แก่

 • แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
 • หนังสือมอบอำนาจ ตามรูปแบบที่ กกพ กำหนด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • โดยที่เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องขอเอกสารรับรองจากกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินในพื้นที่

ค่าธรรมเนียมในการทำเรื่องขนานไฟฟ้า

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจระบบ ประมาณ 2,000 บาท
 • ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ PEA
 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของไฟฟ้า

เซอร์วิสหลังการขาย

 • การดูแลรักษา –  มีการรับประกันงานติดตั้ง 2 ปี ซึ่งทาง EMC2 จะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของระบบทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้งตลอดอายุการรับประกันงานติดตั้ง (นอกเหนือจากการรับประกันความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี และเครื่องแปลงไฟมีการรับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี)

 • โดยปกติโซล่าร์เซลล์ เป็นระบบที่แทบไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ เป็นพิเศษ เนื่องจาก
 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ เนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมาจะช่วยชะล้างฝุ่นละอองและคราบสกปรกออกได้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
 • เครื่องแปลงไฟ มีโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วยตัวเอง
 • ในช่วงประกัน รวมถึงการล้างแผงโซล่าร์เซลล์หรือไม่ คิดค่าบริการอย่างไร – การบริการหลังการขายจะเป็นการตรวจเช็คระบบ ไม่รวมถึงการบริการล้างแผง โดยค่าใช้จ่ายในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับสถานที่ติดตั้งจริง ซึ่งจะต้องมีการประเมินต่อไป
 • หลังหมดประกันระบบ 2 ปี จะมีค่าใช้จ่าย ครั้งละ 2,000 บาท ไม่ร่วมค่าเดินทาง