อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ Mounting Syetims ตัวจับยึด
ตัวยึดแผ่นโซล่าเซลล์
สกรูยึด


Adjustable Rear Leg System

Specification:

1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

1. Fasteners: SUS304
2. Surface Treatment:Shot-blasting Electrolysis Deactivation

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Front Leg System

Specification: 
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


PART

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Bracket

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Sales Contact

Sales Office Mon-Fri.
Line: nick_nichaya
(66)092-612-1456 (Chatchawin)
(66) 098-794-5650 [09.00 -17.00]
(66) 098-794-5690 [09.00 -17.00]
(66)092-612-1456 (Chatchawin)
FAX : (66) 02-157-1599 Ext 5650

Customer Service

EMC 2 THAILAND –  Sales Office
INN-OFFICE 1 Building

466/23 (1/2nd Fl) Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Service Support :
Customer Support : (66) 092-612-1456 
Engineer Support : (66) 062-429-4917 (Dulya)
Seoul Office : (82) 010-8425-7888
Line Contact : nick_nichaya