อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ Mounting Syetims ตัวจับยึด
ตัวยึดแผ่นโซล่าเซลล์
สกรูยึด


Adjustable Rear Leg System

Specification:

1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

1. Fasteners: SUS304
2. Surface Treatment:Shot-blasting Electrolysis Deactivation

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Front Leg System

Specification: 
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


PART

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment


Bracket

Specification:
1. Material: aluminum alloy 6005-t5
2. Fasteners: SUS304
3. Anodic oxidation treatment: aa10/aa15

Brand : Titan Solar
Product Origin :
Jiangyin,Jiangsu province,China
Price are not include VAT and Shipment