ประเภทและคุณสมบัติจุดเด่นจุดด้อย
โมโนคริสตัลไลน์  (Monocrystalline Silicon Solar Cells)

โมโนคริสตัลไลน์ เป็นวัสดุที่ผลิตจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเริ่มจากแท่งซิลิคอนทรงกระบอก ผ่านกระบวนการ กวนให้ผลึกเกาะกันที่แกนกลาง ทำให้เกิดแท่งทรงกระบอก จากนั้นจึงนำมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยม และลบมุมทั้งสี่ออก เพื่อที่จะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้วัตถุดิบโมโนซิลิคอนลง

ประสิทธิภาพสูงสุด ผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิผลเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%

มีอายุการใช้งานนาน โดยเฉลี่ยประมาณ 25 ปีขึ้นไป
ต้นทุนการผลิตสูง ราคาจึงสูง

ผลข้างเคียงจากความสกปรก หรือแสงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้การดูแลเป็นพิเศษ
โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

โพลีคริสตัลไลน์ วัสดุผลิตจากผลึกซิลิคอน โพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline, p-Si) ลักษณะการผลิต นำเอาซิลิคอนเหลว มาหลอมใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยม ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบาง ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูป
กระบวนการผลิตง่าย ปริมาณการใช้ซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า MONO

มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่า ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย กล่าวคือ ในการผลิตแผงโซล่าเซลล์จะมีการวัดค่าประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ของแต่ละชนิด ณ อุณหภูมิ ใด อุณหภูมิ หนึ่ง เช่น วัดค่ากันที่อุณหภูมิ 25 *c
เหมาะกับสภาพร้อนจะมีปะสิทธิผลในการผลิต หากใช้ในพื้นที่อากาศเย็นจะได้การผลิตไฟที่น้อยลง เช่น

ณ อุณหภูมิคงที่ 27 *c แผงโพลีคริสตัลไลน์ ขนาด 100w สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 88% คือ 88w/ช.ม.