อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการใช้งานโซล่าร์เซลล์

Photovoltaic (PV) หรือแผงโซล่าเซลล์ Solar Module
มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟ DC. ในปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ในการทำผงโซล่าร์เซลล์มีอยู่สามชนิดคือ

  • Mono Crystalline เป็นแผ่น PV ที่มีคุณภาพสูงสุดคือที่ประมาณ 14-18 เปอร์เซ็นต์และมีราคาแพงที่สุดเหมือนกัน
  • Poly Crystalline เป็นแผ่น PV ที่แพร่หลายมากที่สุดให้ประสิทธิภาพสูง 13-16 เปอร์เซ็นต์แต่มีราคาถูกกว่าแบบ Mono Crystalline ประมาณ 5เปอร์เซ็นต์
  • Amorphous Thinfilm เป็นแผ่น PV ที่มีราคาถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพต่ำที่สุดเหมือนกัน คือมีประสิทธิภาพประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นแบบ Poly Crystalline ส่วนข้อดีก็มีคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณแสงน้อยๆ เช่นวันที่มีเมฆมากๆฝนตกทั้งวัน จึงเหมาะกับสถานที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแดดตลอดทั้งปี หรือแม้กระทั่งแสงจากหลอดไฟฟ้า และเป็นที่นิยมใช้ในเครื่องคิดเลข

Charge Controllers ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันและกระแสไฟที่เข้าสู่แบตเตอร์รี่ในปริมาณที่เหมาะสม ป้องกันการเกิด Over Charge กับแบตเตอร์รี่ ตัว Charge Controller นี้จึงเป็นหัวใจหลักในระบบ Off Grid ตัว Charge Controller แบ่งออกเป็นสองประเภท

  • PWM Pulse width Modulation เป็นแบบที่เห็นโดยทั่วๆไปร้อยละ 90% เก็บเกี่ยวพลังงานได้น้อยกว่า 20 % เมื่อเทียบกับแบบ MPPT
  • MPPT Maximum Power Point Tracking เป็นแบบคุณภาพสูง ราคาค่อนข้างสูงตามไปด้วย เก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าได้มากที่สุด

Batteries แบตเตอร์รี่นั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันตั้งแต่แบบแห้ง แบบน้ำ แบบไม่ต้องดูแลรักษา Maintenance Free Gell, Maintenance Free AGM ส่วนแรงดันที่นิยมคือ 12 VOLT, และ 24 VOLT

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดจึงเอาแบตเตอร์รี่รถยนต์มาใช้ในงาน SOLAR ENERGY ผลที่ได้รับมักจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว เพราะอายุจะสั้นลงไปเป็นอย่างมาก อายุการใช้งานไม่ถึงหกเดือนในบางกรณี เพราะแผ่นธาตุของแบตรถยนต์นั้นจะบางมาก ไม่ได้ออกแบบสำหรับการจ่ายกระแสนานๆ เหมือนแบตสำหรับงาน Renewable Energy โดยตรงดังนั้นจึงมีแบตชนิดพิเศษคือแบบ Deep Cycled ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ทำให้อายุการใช้งานนานกว่าประมาณสามเท่าตัว


Inverters เป็นตัวแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ D.C to A.C เช่นจากไฟ 12V. ขึ้นไปเป็นไฟบ้านแรงดัน 220 V.เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลม ทีวี ตู้เย็น ปั้มน้ำ  Inverter นั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือ

  • Modified Sine Wave เป็นแบบประสิทธิภาพต่ำ เอามาใช้กับมอเตอร์จะมีเสียงรบกวน
  • Pure Sine Wave ประสิทธิภาพสูงใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกประเภท