ตัวแทนจำหน่าย be our partner

832 Views

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า จะได้รับสิทธิ์มากมายไม่ว่าจะเป็นยอดส่วนลด หรือยอดสะสมตลอดปี พร้อมแพกเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับตัวแทนจำหน่ายทุกเดือน

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรโมชั่นตัวแทนจำหน่าย

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

เปอร์เซนต์ส่วนลดในการสั่งซื้อสำหรับตัวแทนจำหน่าย

เรทการสั่งซื้อ (บาท)

ยอดรายได้ตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ

ยอดสั่งสินค้าไม่เกิน 1500 บาท

8%

คำนวนจากยอดสินค้า

ยอดสั่งสินค้า 1500 -3000

10%

คำนวนจากยอดสินค้า

ยอดสั่งสินค้า 3000-6000

11%

คำนวนจากยอดสินค้า

ยอดสั่งสินค้า 6000 ขึ้นไป

12%

คำนวนจากยอดสินค้า

หมายเหตุ : ยอดเฉพาะตัวราคาสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง ทั้งในเกาหลีและไทย รวมถึงค่าเครียภาษี

ยอดสะสมโบนัสปลายปี

ยอดสะสม (บาท)

โบนัสปลายปี (บาท)

หมายเหตุ

Silver 90,000

2,000

Gold 150,000

3,000

Platinum 250,000

4,000

แพกเก็ตท่องเที่ยว ตปท

Diamond 350,000 ขึ้นไป

5,000

แพกเก็ตท่องเที่ยว ตปท

หมายเหตุ : คำนวนยอดสะสมจากยอดการสั่งสินค้าเท่านั้น

กฎระเบียบตัวแทนพรีออเดอร์เกาหลี

1.สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2.เริมนับระยะเวลาการขนส่งหลังจากวันทีตัวแทนโอนเงินให้บริษัท ฯ
3.ตัวแทนต้องโอนเงินสดเข้าบัญชีบริษัท ฯ เท่านัน
4.การจ่ายยอดโบนัสสะสมปลายปี บริษัท ฯ จะทําการหักภาษี ณ ทีจ่าย 3%
5.บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ก็ตาม หากเกิดกรณีทีตัวแทนรับเงินมาจากลูกค้าแล้วไม่โอนเงิน ให้กับบริษัท ฯ
6.ตัวแทนต้องระบุ สี ขนาด และชือรุ่นของสินค้าให้ชัดเจน
7.ตัวแทนทีไม่มีการสังสินค้าและขาดการติดต่อเกิน 90 วัน ทางบริษัท ฯ ขอยกเลิกสิทธิการเป็นตัวแทน