จำนวนการใช้ไฟ ต่อ Unit

กำลังไฟต่อชั่วโมงเป็น
จำนวนวัตต์

แผง 250 วัตต์

แผง 320 วัตต์

แผง 360 วัตต์

แผง 400 วัตต์

100 หน่วย

666 วัตต์/ชม.

3 แผง

2 แผง

2 แผง

2 แผง

200 หน่วย

1,300 วัตต์/ชม

6 แผง

5 แผง

4 แผง

4 แผง

300 หน่วย

2,000 วัตต์/ชม

8 แผง

7 แผง

6 แผง

5 แผง

350 หน่วย

2,333 วัตต์/ชม.

10 แผง

8 แผง

7 แผง

6 แผง

400 หน่วย

2,666 วัตต์/ชม.

11 แผง

9 แผง

8 แผง

7 แผง

450 หน่วย

3,000 วัตต์/ชม.

12 แผง

10 แผง

9 แผง

8 แผง

500 หน่วย

3,333 วัตต์/ชม.

14 แผง

11 แผง

10 แผง

9 แผง

550 หน่วย

3,666 วัตต์/ชม.

15 แผง

12 แผง

11 แผง

10 แผง

600 หน่วย

4,000 วัตต์/ชม.

16 แผง

13 แผง

12 แผง

10 แผง

650 หน่วย

4,333 วัตต์/ชม.

18 แผง

14 แผง

12 แผง

11 แผง

700 หน่วย

4,666 วัตต์/ชม.

17 แผง

15 แผง

13 แผง

12 แผง

750 หน่วย

5,000 วัตต์/ชม.

20 แผง

16 แผง

14 แผง

13 แผง

800 หน่วย

5,333 วัตต์/ชม.

22 แผง

17 แผง

15 แผง

14 แผง

850 หน่วย

5,666 วัตต์/ชม.

23 แผง

18 แผง

16 แผง

15 แผง

900 หน่วย

6,000 วัตต์/ชม.

24 แผง

19 แผง

17 แผง

15 แผง

950 หน่วย

6,333 วัตต์/ชม.

26 แผง

20 แผง

18 แผง

16 แผง

จำนวนการใช้ไฟ ต่อ Unit

กำลังไฟต่อชั่วโมงเป็น
จำนวนวัตต์

แผง 250 วัตต์

แผง 320 วัตต์

แผง 360 วัตต์

แผง 400 วัตต์

1,000 หน่วย  (1 เมกะวัตต์)

6,666 วัตต์/ชม.

27 แผง

21 แผง

19 แผง

17 แผง

1,500 หน่วย  (1.5 เมกะวัตต์)

10,000 วัตต์/ชม.

40 แผง

32 แผง

28 แผง

25 แผง

2,000 หน่วย  (2 เมกะวัตต์)

13,333 วัตต์/ชม.

54 แผง

42 แผง

38 แผง

34 แผง

2,500 หน่วย  (2.5 เมกะวัตต์)

16,666 วัตต์/ชม.

67 แผง

52 แผง

47 แผง

42 แผง

3,000 หน่วย  (3 เมกะวัตต์)

13,333 วัตต์/ชม.

80 แผง

63 แผง

56 แผง

50 แผง

4,000 หน่วย  (4 เมกะวัตต์)

16,666 วัตต์/ชม.

107 แผง

84 แผง

47 แผง

67 แผง

ดูประวัติการใช้ไฟจาก บิลค่าไฟในแต่ละเดือน

สูตรคำนวน จำนวน Unit (จากบิลค่าไฟ) x 1000 /(หาร) 30 (จำนวนวันต่อเดือน) = จำนวนวัตต์การผลิตไฟต่อชั่วโมง แล้ว  / 5 (กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าต่อวันจากแผงโซล่าร์เซลล์ โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยแผงละ 5 ชม) = จำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงที่ใช้ แล้วให้หารด้วยจำนวนวัตต์ของโซล่าร์เซลล์แต่ละรุ่น

 Sales Contact

Sales Office Mon-Fri.
Line: nick_nichaya
(66)092-612-1456 (Chatchawin)
(66) 098-794-5650 [09.00 -17.00]
(66) 098-794-5690 [09.00 -17.00]
(66)092-612-1456 (Chatchawin)
FAX : (66) 02-157-1599 Ext 5650

Customer Service

EMC 2 THAILAND –  Sales Office
INN-OFFICE 1 Building

466/23 (1/2nd Fl) Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Service Support :
Customer Support : (66) 092-612-1456 
Engineer Support : (66) 062-429-4917 (Dulya)
Seoul Office : (82) 010-8425-7888
Line Contact : nick_nichaya